Case skabelon

Navn på byggeprojekt

Bygningstype: (Enfamiliehus, etageboligbyggeri, kontorbyggeri osv.)
Størrelse: (Kvadratmeter)
Tidsplan: (Forventet ibrugtagning)
Budgetinterval: (Fx fra x - x mio. kr.)

Kort beskrivelse af byggeprojektet

 

Motivation for deltagelse

Hvad er motivationen for at afprøve bæredygtighedsklassen, og hvad ønskes opnået?
 

Tilmeldte og dokumenterede krav

 

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering  X  
Ressourceanvendelse på byggepladsen  X  
Totaløkonomisk analyse  X  
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet  X  
Dokumentation af problematiske stoffer  X  
Afgasninger til indeklimaet  X  
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet  X  
Støj fra ventilationssystemer i boliger    
Rumakustik i boliger    

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Livscyklusvurdering

Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med kravet på max 2000 anslag, og svar fx på følgende:

Hvordan var forløbet?

Hvordan blev resultatet?

Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager?

Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd …

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med kravet på max 2000 anslag, og svar fx på følgende:

Hvordan var forløbet?

Hvordan blev resultatet?

Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager?

Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd …

Totaløkonomisk analyse

Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med kravet på max 2000 anslag, og svar fx på følgende:

Hvordan var forløbet?

Hvordan blev resultatet?

Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager?

Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd …

Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med kravet på max 2000 anslag, og svar fx på følgende:

Hvordan var forløbet?

Hvordan blev resultatet?

Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager?

Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd …

Dokumentation af problematiske stoffer

Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med kravet på max 2000 anslag, og svar fx på følgende:

Hvordan var forløbet?

Hvordan blev resultatet?

Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager?

Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd …

Afgasninger til indeklimaet

Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med kravet på max 2000 anslag, og svar fx på følgende:

Hvordan var forløbet?

Hvordan blev resultatet?

Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager?

Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd …

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med kravet på max 2000 anslag, og svar fx på følgende:

Hvordan var forløbet?

Hvordan blev resultatet?

Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager?

Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd …

Støj fra ventilationssystemer i boliger

Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med kravet på max 2000 anslag, og svar fx på følgende:

Hvordan var forløbet?

Hvordan blev resultatet?

Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager?

Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd …

Rumakustik i boliger

Skriv en kort beskrivelse af de opnåede erfaringer med kravet på max 2000 anslag, og svar fx på følgende:

Hvordan var forløbet?

Hvordan blev resultatet?

Hvilken effekt vil afprøvningen have på fremtidige byggesager?

Beskrivelse af udbytte, fordele og gode råd …