Vejledning om udarbejdelse af cases

Tilmelding og dokumentaion foregår via følgende e-mail

baeredygtighedsklasse@bpst.dk

Sådan foregår det, når en case bliver udarbejdet

Tilmeld dit projekt 

Tilmelding til den frivillige bæredygtighedsklasse kræver, at du udfylder tilmeldingsformularen med stamdataoplysninger om dit byggeprojekt og indsender pr. mail. Testfasen løber fra maj 2020 til maj 2022. Det er muligt at tilmelde byggeprojekter gennem hele perioden uanset om byggeprojektet når at blive færdigt før testfasen stopper. Vi opfordrer til at tilmelde byggeprojekter og uploade dokumentation hurtigst muligt af hensyn til evaluering af bæredygtighedsklassen som pågår løbende. 

Alle tilmeldte projekter vil fremgå af listen under  'Tilmeldte byggeprojekter' med navn på bygherre og byggeprojekt, bygningstype, størrelse, tidsplan (forventet ibrugtagning) og budgetinterval, men det er frivilligt om du vil dele din viden og erfaringer i Casebanken. 

Hvis du ønsker at udarbejde en case, så følg nedenstående procesguide og få en case af dit byggeri i Casebanken. 

1. Indsaml informationer og foto/illustration

De oplysninger, som en case skal indeholde på Bæredygtighedsklasse.dk, fremgår af indholdsguiden. Vær opmærksom på, at nogle oplysninger først kan sendes senere i processen eller ved testforløbets afslutning.

Indledningsvist skal du indsende en motivation for deltagelse og stamdata om byggeprojektet. Begge dele fremgår af tilmeldingsformularen. Der skal derudover indsendes mindst ét foto eller én illustration af projektet. Se anbefalingerne til fotos i foto- og illustrationsguiden.

2. Indsend casen

Casen sendes pr. mail. Send evt. store fotos via en service til filoverførsel. Det er muligt løbende at opdatere casebanken med nye informationer, efterhånden som erfaringer opnås og klassens krav opfyldes.

3. Casen bliver publiceret

Når vi har modtaget og kvalitetssikret indholdet publiceres casen. Vi giver besked, når den lægges på siden, og kontakter dig, hvis vi har behov for yderligere information.

4. Del din viden og erfaringer

Når casen er publiceret, kan du oplagt dele den med netværk og samarbejdspartnere.

5. Opdater løbende

Nye informationer sendes ligeledes pr. mail og gennemgår en kvalitetssikring.