Procesguide

Tilmelding til den frivillige bæredygtighedsklasse kræver, at du udfylder tilmeldingsformularen og sender den til følgende e-mailadresse

baeredygtighedsklasse@bpst.dk

01 Indsaml dokumentation

Hvis du som bygherre vælger at deltage i testen af den frivillige bæredygtighedsklasse, skal det dokumenteres, at byggeriet enten helt eller delvist opfylder den frivillige bæredygtighedsklasse.

Dokumentation af bæredygtighedsklassen fremgår overordnet set af tjeklisten i denne vejledning (PDF-version). De detaljerede krav og vejledning findes i ’Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse’, kapitel 5. Vær opmærksom på, at nogle oplysninger først kan sendes ved testforløbets afslutning.

02 Indsend dokumentation

Dokumentation for opfyldelse af et eller flere krav i den frivillige bæredygtighedsklasse skal indsendes via hjemmesiden FBKtest.dk, som administreres af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø. På siden vil du blive guidet igennem den praktiske indsendelse af dokumentationen og du vil løbende have mulighed for at ændre og tilføje i den indsendte dokumentation. Som supplement til dokumentationen, vil du blive bedt om at besvare en spørgeskemaundesøgelse.

03 Kontrol af dokumentation

Når dokumentation indsendes på tidspunktet for byggetilladelsen og færdigmelding af byggeriet, vil BUILD kontrollere tilstedeværelsen af de nødvendige informationer. Vi kontakter dig, hvis der er behov for yderligere information.

04 Vurdering af efterlevelse af krav

Når BUILD har vurderet, at byggeprojektet efterlever et eller flere af kravene, vil det fremgå af projektets evt. case på Bæredygtighedsklasse.dk. Hvis ikke det er muligt at efterleve et eller flere krav i klassen, skal du indsende en forklaring på hvorfor det ikke har været muligt.

05 Spørgeskema og evt. interview

Et væsentligt supplement til dokumentationen er gennemførelsen af en spørgeskemaundersøgelse og interviews af udvalgte personer, der arbejder med efterlevelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Formålet er, at evalueringen kommer helt tæt på de aktører, som konkret arbejder med opfyldelsen af kravene. Det skal bidrage til at belyse, om indhold i krav, udførelse og dokumentation bør tilpasses ved en senere eventuel indførelse i bygningsreglementet.