LCA i praksis vejledning

LCA i praksis

Denne publikation har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri.

Januar 2021

Åbn vejledning

Video

Introduktion til livscyklusvurdering af bygninger (4:41 min.)

Video

Case-eksempler på livscyklusvurdering af bygninger (4:40 min.)