Supplerende guider

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udviklet en række guider til at hjælpe byggeriet med omstillingen til bæredygtighed og med at begynde at bruge bæredygtighedsklassen i nybyggeri såvel som i renovering. Find guiderne nedenfor og på videncentrets hjemmeside.
Video

Hvad er den frivillige bæredygtighedsklasse, og hvad betyder den for de udførende håndværkere, montører og installatører? (4:24 min.)

Guide om ressourceanvendelse på byggepladsen

Denne guide beskriver, hvordan I kan opfylde kravet om ressourceanvendelse på byggepladsen i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Åbn guide

Guide om drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Denne guide beskriver, hvordan du kan opfylde kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse om en drift- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet.

Åbn guide

Guide om dokumentation af problematiske stoffer

Denne guide beskriver, hvordan du kan opfylde kravet om dokumentation af problematiske stoffer i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Se mere

Guide om afgasninger til indeklimaet

Denne guide beskriver, hvordan du kan opfylde kravet om afgasninger til indeklimaet i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Se mere

Guide til mindre renoveringsprojekter

Denne guide beskriver, hvordan du kan bruge den frivillige bæredygtighedsklasse i renoveringsprojekter

Se mere

Grundbog i Bæredygtighed

Denne grundbog er primært til undervisningsbrug i forhold til håndværkere og kommende håndværkere, og der tages udgangspunkt i, at håndværkeren skal tage forskellige skridt for at kunne bidrage til, at kravene kan overholdes. En række af kravene kræver dog også specialiserede rådgivere til, fx krav om Livscyklusvurdering.

Se mere

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Her findes du vejledningen om den frivillige bæredygtighedsklasse

Se mere