Testpanelets deltagere

Oversigt over testpanelets deltager

Boligselskabernes Landsforening | BL

BL.dk

Branchehuset

Branchehuset.dk

Brancheforeningen Danske Byggecentre

bdb.dk

BUILD - Institut for byggeri, by og miljø | AAU

build.aau.dk

Bygherreforeningen

Bygherreforeningen.dk

Bygningsstyrelsen

bygst.dk

Concito | Danmarks grønne tænketank

Concito.dk

Dansk Beton

DanskBeton.dk

Dansk Byggeri

DanskByggeri.dk

Dansk Erhverv

DanskErhverv.dk

Dansk Facility management Netværk | DFM

DFM-net.dk

Dansk Industri | DI

DanskIndustri.dk

Danske Arkitektvirksomheder

DanskeArk.dk

Danske Regioner

Regioner.dk

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut | DBI

BrandogSikring.dk

Green Building Council Denmark | DK-GBC

DK-GBC.dk

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen.dk

Foreningen af Rådgivende ingeniører | FRI

Frinet.dk

Kommunernes Landsforening | KL

KL.dk

Konstruktørforeningen

KF.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

mfvm.dk

Parcelhusejernes Landsforening

Parcelhus.dk

Realdania

Realdania.dk

Rådet for grøn omstilling

RGO.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri og Installation

Tekniq.dk

Teknologisk Institut

Teknologisk.dk

Træinformation

Traeinfo.dk

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Byggeriogenergi.dk

VELTEK

Veltek.dk

VIF VarmeIsoleringsForeningen

vif-isolering.dk