Testpanelets formål

Den frivillige bæredygtighedsklasse vil i en periode fra lanceringen og frem til 1. november 2023 gennemgå en testfase. I denne periode inviteres hele byggebranchen til at teste bæredygtighedsklassen på konkrete nybyggerier og ombygninger for at indsamle erfaringer, der kan danne grundlag for at indføre krav om bæredygtighed i bygningsreglementet.

Formålet med testfasen er løbende at indsamle erfaringer og evaluere branchens anvendelse af klassen, så det sikres, at der fremadrettet bliver mulighed for at stille krav om bæredygtighed på en miljø- og klimamæssig, social og økonomisk hensigtsmæssig måde.
 
For at understøtte den løbende test og evaluering af den frivillige bæredygtighedsklasse er der i forbindelse med lanceringen af den frivillige bæredygtighedsklasse, fredag d. 29. maj 2020, nedsat et testpanel med repræsentanter på tværs af byggeriets værdikæde.
 
Testpanelet har til formål at dele, drøfte og evaluere erfaringer med anvendelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse og de enkelte krav. Testpanelet kan endvidere komme med anbefalinger til den senere implementering af krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.
 
Testpanelets deltagere er oplistet nedenfor.