Bygherres rolle og deltagelse i testfasen

For nogle bygherrer kan det være en udfordring at vælge bæredygtigt byggeri til. Der er mange holdninger til, hvad det vil sige at bygge bæredygtigt, og det kan være svært at balancere de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Formålet med den frivillige bæredygtighedsklasse er derfor at skabe en lettilgængeligt og ressourceeffektivt grundlag for arbejdet med bæredygtigt byggeri. For at kunne skabe et solidt grundlag, er der i høj grad brug for at den frivillige bæredygtighedsklasse testes. Gennem praktiske erfaringer med de enkelte krav kan bygherrer opnå vigtige indsigter og dermed bidrage til at sætte ambitionsniveauet for kommende krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.

For at testfasen skal give et retvisende og solidt grundlag for det videre arbejde med bæredygtigt byggeri, er der behov for, at bygherrer af forskellige typer af byggeri deltager. Den frivillige bæredygtighedsklasse er derfor målrettet alle bygningstyper og både nybyggeri, ombygninger og renoveringer.

Alle bygherrer inviteres til at deltage i testen af klassen i den 3,5-årige testfase og den samlede byggebranche opfordres til at tage den frivillige bæredygtighedsklasse til sig, så der i fællesskab kan blive opbygget et solidt grundlag for at fremme og modne udviklingen af bæredygtigt byggeri i Danmark.

Det er muligt som bygherre at tilmelde sit byggeri
på temasiden på hvilket som helst tidspunkt i løbet af den 3,5-årige testfase, der løber fra maj 2020 - 1. november 2023.