Testpanel og evaluering

Evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse foretages på baggrund af den indberettede dokumentation for opfyldelse af klassens krav, samt via spørgeskemaer og interviews.

For at understøtte den løbende test og evaluering af den frivillige bæredygtighedsklasse er der blevet nedsat et testpanel med repræsentanter på tværs af byggeriets værdikæde.

Testpanelet har til formål at dele, drøfte og evaluere erfaringer med anvendelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse og de enkelte krav. Testpanelet kan endvidere komme med anbefalinger til den senere implementering af krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.