Casebank

De deltagende bygherrer får mulighed for at præsentere deres byggeprojekt i en casebank på temasiden ’Bæredygtighedsklasse.dk’. Formålet med casebanken er at opsamle erfaringerne fra de deltagende byggeprojekter og dele viden på tværs af byggebranchen.

Alle tilmeldte byggeprojekter har mulighed for at blive oplistet og få et udstillingsvindue på ’Bæredygtighedsklasse.dk’. Her kan den enkelte bygherre præsentere sit byggeprojekt som case og i en række artikler beskrive projektets erfaringer med kravene. Casebanken er et valgfrit tilbud, og det er muligt at tilmelde sit byggeprojekt i hele testfasen.

For bygherren er det løbende muligt at tilføje og ændre casen. Fx kan bygherren ved tilmelding indledningsvist vælge at beskrive byggeprojektet og motivationen for at deltage i testen af bæredygtighedsklassen. Herefter kan casen opdateres løbende med nye informationer, efterhånden som erfaringer opnås og klassens krav opfyldes.