Test og dokumentation af klassen

Hvis en bygherre vælger at deltage i testfasen, skal det dokumenteres, at byggeriet enten helt eller delvist opfylder den frivillige bæredygtighedsklasse. Det betyder, at det er muligt at deltage, selvom byggeriet ikke når helt i mål i testfasen med alle krav i klassen. Det forudsættes som udgangspunkt, at samtlige krav følges. Hvor en bygherre ikke har mulighed for at efterleve enkelte krav, bør dokumentationen for byggeriet suppleres af forklaring herfor, der kan indgå i evalueringen af klassen.

Når bygherren har indsendt dokumentation for opfyldelse af et eller flere krav i den frivillige bæredygtighedsklasse, vil byggeprojektets case på ’Bæredygtighedsklasse.dk’ blive opdateret med en oversigt, som viser, hvilke krav byggeriet opfylder. Den bagvedliggende dokumentation for det konkrete byggeri vil ikke blive gjort offentlig tilgængelig, men alene indgå i evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Et væsentligt supplement til dokumentationen er gennemførelsen af et spørgeskema og interviews af udvalgte personer, der arbejder med efterlevelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Formålet er, at evalueringen kommer helt tæt på de aktører, som konkret arbejder med opfyldelsen af kravene. Det skal bidrage til at belyse, om indhold i krav, udførelse og dokumentation bør tilpasses ved en senere eventuel indførelse i bygningsreglementet.