Støj fra ventilationssystemer i boliger

I boligers opholdsrum må støjniveauet LAeq fra ventilationssystemer højst være 25 dB.

Kravet indføres for at opnå et lavere støjniveau fra ventilationsanlæg i boliger. Mange beboere er generet af støj i boligen, og særligt om natten kan det være en gene, hvis støjen overstiger 25 dB. Et lavere støjniveau vil understøtte et bedre indeklima og øget sundhed og trivsel blandt brugerne.

Se krav og vejledning her