Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet

Inden ibrugtagning af en bygning skal der foreligge en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet.

 
En drifts- og vedligeholdelsesplan omfatter beskrivelse af:
  • Opvarmning af rummene om vinteren
  • Ventilation og udluftning om vinteren
  • Ventilation og udluftning om sommeren
  • Brug af solafskærmning på alle årstider
  • Køling af rummene på alle årstider
  • Brug af belysningen
  • Brug af emhætte (kun boliger)

Kravet indføres for at sikre, at det planlagte indeklima fastholdes i hele bygningens levetid. Dette bør over tid give et bedre indeklima og øget sundhed og trivsel blandt brugerne.

I mange bygninger bliver indeklimaet dårligere med tiden. Det skyldes som regel manglende kontrol og vedligeholdelse af de tekniske anlæg, fx ventilation og varmesystemer.

En samlet drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet vil bidrage til et større fokus på driften og vedligeholdelsen af hele bygningen samt skabe grundlag for, at der løbende bliver fulgt op på indeklimaet.

Fokus på bygningens drift og vedligehold vil ud over opretholdelse af indeklimaet i bygningen ligeledes i mange tilfælde bevirke, at energiforbruget mindskes eller fastholdes på det niveau, som bygningen er opført til.