Afholdte arrangementer

På denne side vil styrelsen løbende orientere om arrangementer og møder styrelsen har deltaget i, i relation til den frivillige bæredygtighedsklasse.

Afholdte arrangementer
Nr. Organisation Arrangement Dato
1 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Åbent webinar: Præsentation af den frivillige bæredygtighedsklasse (læs mere nedenfor) 16.06.2020
2 Bygherreforeningen Medlemsmøde 22.06.2020
3 KL -Kommunernes Landsforening Medlemsmøde 21.08.2020
4 VELTEK Medlemsmøde 16.09.2020
5 DI Dansk Byggeri Temadag 16.09.2020
6 Miljøstyrelsen Partnerskab for offentlige grønne indkøb 01.10.2020
7 Dansk Facility Management Medlemsmøde 21.10.2020
8 Danske Arkitektvirksomheder Åben paneldebat på Building Green: Frivillig bæredygtighedsklasse - Hvorfor og hvordan? 28.10.2021
9 Concito, Rådet for Grøn Omstilling og Realdania Åbent webinar: Hvor peger den nye frivillige bæredygtighedsklasse hen? 18.11.2020
10 Dansk Facility Management Netværksmøde 24.11.2020
11 BYG FYN Årsmøde 24.11.2020
12 Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB) Faglig temadag 01.12.2020
13 Region Syd og BYG FYN Netværk for offentligt bæredygtigt byggeri i Syddanmark 01.12.2020
14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og BUILD Workshop 1 - Kickoff for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen 13.01.2020
15 BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, AAU Webinar/kursus: Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse 12.03.2021
16 BUILD - Institut for byggeri, by og miljø, AAU Webinar/kursus: Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse 23.03.2021
17 Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workshop 2 - FBK krav 1-3 for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen 21.05.2021
18   Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workshop 3 - FBK krav 4-6 for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen 30.09.2021
19   Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workhop 4 - FBK krav 7 for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen 18.01.2022
20  Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workshop 5 - Støj fra ventilationssystemer i boliger og Rumakustik i boliger 26.04.2022
21  Bolig- og Planstyrelsen og BUILD Workshop 6 - Ressourceforbrug og kompetencekrav i forbindelse med opfyldelse af FBK-kravene 06.10.2022
22  Social- og Boligstyrelsen og BUILD Workshop 7 - Ressourceanvendelse på byggepladsen og modulerne A4-A5 fra LCA-kravet 18.04.2023
23 Social- og Boligstyrelsen og BUILD Workshop 8 - Opsamling på alle FBK-krav - input til indfasning i bygningsreglementet 07.09.2023