Workshop 2: LCA, byggeplads og LCC

Fredag d. 21. maj afholdte styrelsen sammen med BUILD workshop 2 om livscyklusvurdering (LCA), ressourceanvendelse på byggepladsen og totaløkonomisk analyse (LCC) for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

Dagsorden

 

09:00

Velkommen og intro til dagen v. Bolig- og Planstyrelsen og BUILD

09:15

1. indlæg: Overvejelser og erfaringer med livscyklusvurdering (LCA) i et renoveringsprojekt

v. Louise Friberg Sørup og Julie Hansted Andersen, Arkitema

09:30

Gruppediskussion

10:00

Plenum

10:10

Pause

10:20

2. indlæg: Overvejelser og erfaringer med ressourceanvendelse på byggepladsen

v. Thomas Wangsøe Jensen, NCC

10:35

Gruppediskussion

11:05

Plenum

11:15

Pause

11:25

3. indlæg: Overvejelser og erfaringer med totaløkonomisk analyse (LCC)

v. Lone Hedegaard Mortensen og Peter Noyé, NIRAS

11:40

Gruppediskussion

12:10

Plenum

12:20

Afslutning

Workshop 2 - om den frivillige bæredygtighedsklasse