Workshop 8: Opsamling på alle FBK-krav – input til indfasning i bygningsreglementet

Torsdag d. 7. september 2023 afholdt styrelsen sammen med BUILD workshop 8 for vedrørende opsamling på FBK-kravene.

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

Dagsorden

13:00

Velkommen og præsentation af dagens tema v. Louise og Caroline/SBST

13:20

Del 1: Case eksempler på brug af FBK kravene, faciliteret af BUILD

  • Enfamiliehus, Balle Bygade 20 (August Sørensen, Ekolab)
  • Større byggeri, Marmormolen 2 & 3 (Signe Walther, NCC)
  • Renoveringsprojekt, Rockwool Renovering HED42A (Simon Bullinger, Rockwool)

14:20

Del 2: Jeres input til, hvilke FBK krav, der skal i BR, faciliteret af BUILD

14:25 Individuelt spørgeskema: Hvilke af de 9 nuværende FBK-krav bør komme med i BR i løbet af de næste år?
14:30 Pause

14:40

Drøftelse i breakout rooms: Hvorfor skal ét eller flere FBK krav i BR?

15.00

Opsamling i plenum

15:10

Del 3: Hvilke andre nye krav bør afprøves og implementeres i BR på sigt? Faciliteret af BUILD

15:15

Individuelt: Brainstorm i en fælles ordsky - Hvilke emner ønsker du at få testet som konkrete krav, der på sigt kan komme til at indgå i bygningsreglementet?

15:25

Drøftelse i breakout rooms: Hvilke temaer er vigtigst at afprøve som krav? Hvorfor/hvorfor ikke?

15:45

Opsamling fra gruppearbejdet i plenum, faciliteret af BUILD

15.55

Afrunding og tak for i dag

Workshop 8 - Opsamling på alle FBK-krav - input til indfasning i bygningsreglementet