Workshop 5: Støj fra ventilationssystemer i boliger og Rumakustik i boliger

Tirsdag d. 26. april 2022 afholdte styrelsen sammen med BUILD workshop 5 om FBKs to boligkrav for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

Dagsorden

12:30

Velkommen, nyt fra BPST og status v. Louise Meier Uldall, Bolig- og Planstyrelsen

12:40

1. oplæg: Introduktion til FBK krav 8 om støj fra ventilationssystemer 

v. Birgit Rasmussen, BUILD

12:55

2. oplæg: Erfaringer med FBK krav 8 og forslag til dokumentation af støj fra ventilationssystemer

v. Rune Egedal, FORCE, og Birgit Rasmussen, BUILD

13:10 Diskussion i grupper

13:40

Plenum diskussion v. Kim Haugbølle, BUILD

13:55

3. oplæg: Introduktion til FBK krav 9 om rumakustik i boliger

v. Birgit Rasmussen, BUILD

14:05

4 oplæg: Erfaringer og overvejelser med kravet for rumakustik i boliger for Botilbud Søndersø

 

v. Amalie Darville, Juul & Hansen Arkitekter

14:20

Diskussion i grupper

14:50

Plenum og afrunding v. Kim Haugbølle, BUILD og Louise Meier Uldall, BPST

Workshop 5 - om den frivillige bæredygtighedsklasse