Workshop 6: Ressourceforbrug og kompetencekrav i forbindelse med opfyldelse af FBK-kravene

Torsdag d. 6. oktober 2022 afholdte styrelsen sammen med BUILD workshop 6 for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

Dagsorden

09:00

Velkommen og status på testfasen v. Louise Meier Uldall, BPST

09:15

Introduktion til tema for workshoppen v. Kim Haugbølle, BUILD

09:20

1. indlæg: FBK og byggeriet af Green Solution House v. bygherre Trine Richter (Hotel GSH) og
rådgiver Lasse Lind (3xN)

09:45 Plenum diskussion om ressourceforbrug
10:10 2. indlæg: FBK og renoveringen af AU Risø bygningen v. bygherre Lasse Baatrup
Laursen (Bygningsstyrelsen) og Cecilie Andersen (EKJ)

10:30

Plenum diskussion om kompetencekrav og organisering

10:50

Afrunding og tak for i dag

Workshop 6 - Ressourceforbrug og kompetencekrav i forbindelse med opfyldelse af FBK-kravene