Workshop 4: Eftervisning af dagslys

Tirsdag d. 18. januar 2022 afholdte styrelsen sammen med BUILD workshop 4 om FBKs dagslys-krav for de aktører, som er tilmeldt testen af klassen.

Se dagsordenen og hent præsentationerne fra workshoppen nedenfor.

Dagsorden

10:00

Velkommen og intro til dagen v. Louise Meier Uldall, Bolig- og Planstyrelsen

10:10

1. indlæg: Resultater fra dagslysanalyse og forventninger til ændring af BR-krav om dagslys 

v. Niels Bruus Varming, Bolig- og Planstyrelsen

10:25

2. indlæg: Om de to metoder til dagslysberegning 

v. Jens Christoffersen og Kurt Eriksen, VELUX

10:45

3. indlæg: Om brug af den timebaserede metode med afsæt i case 

v. Steffen Maagaard, MOE

11:05

Spørgsmål til oplægsholdere

11:15

Gruppediskussion i break-out rooms             

11:40

Fælles opsamling v. Kim Haugbølle, BUILD

12:00

Afrunding

Workshop 4 - om den frivillige bæredygtighedsklasse