14. Spørgsmål og svar om dokumentation af krav

Dokumentation for overholdelse af krav i den frivillige bæredygtighedsklasse sendes til BUILD, som foretager evalueringen af klassen, via hjemmesiden FBKtest.dk.

Såfremt typehusene er ens, kan dokumentation iht. totaløkonomisk analyse, drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet, detaljeret eftervisning af dagslyskravet, støj fra ventilationssystemer i boliger samt rumakustik i boliger, genbruges.

Krav om ressourceanvendelse på byggepladsen, dokumentation af problematiske stoffer og måling af afgasning til indeklimaet skal foretages i hvert enkelt byggeprojekt.

Livscyklusvurderingen kan næsten fuldstændigt genbruges. Dokumentation for modul A4 og A5, som omhandler byggeprocessen skal være opgjort ift. det faktiske ressourceforbrug for det enkelte hus.

Nej, men i praksis vil eksempelvis måling af afgasning til indeklimaet typisk blive fortaget af en 3. part.

Ja, det er muligt at eftersende dokumentationen. I forbindelse med indsendelse af dokumentationen skal det dog fremgå tydeligt i hvilken fase beregningerne er udført. Du vil blive bedt om at tage stilling til dette ifm. at du indsender dokumentationen til FBKtest.dk.

Hvis dit byggeri er færdigmeldt, kan du se bort fra kravet om indsendelse en indledende livscyklusvurdering, men du skal redegøre for dette som dokumentation for efterlevelsen af kravet.

Ja, hvis der ikke er fejl i dokumentationen, vil du modtage en tilbagemelding om, at du har indsendt tilfredsstillende dokumentation. Hvis der er fejl i dokumentationen, vil BUILD kontakte dig direkte.