6. Spørgsmål og svar om afgasninger til indeklimaet

Radon i bygninger er allerede dækket i bygningsreglementet i forhold til et fornuftigt kravniveau. Det er valgt ikke at stille krav til måling af radon, fordi relevansen af en måling i nogen grad er afhængig af bygningstypologi og -alder.

Der findes flere stoffer, som man kan vælge at måle for i forbindelse med en vurdering af indeklimaet. Baggrunden for at den frivillige bæredygtighedsklasse stiller krav om måling af TVOC og formaldehyd er at sikre, at bygningens ventilationsprincip kan leve op til at fjerne afgasningerne.

Vinduer, yderdøre og interne døre skal være lukkede i mindst 24 timer, inden målingen foretages i det lukkede rum. Ventilationen sættes i gang højst 3 timer før målingen udføres. Ventilationssystemet køres med styring for brugstiden om vinteren i hele perioden.