5. Spørgsmål og svar om dokumentation af problematiske stoffer

Kravet til at indsamle dokumentation af problematiske stoffer er rettet mod de stoffer og medfølgende datablade, der som følge af krav i kemikalie- og arbejdsmiljølovgivningen allerede forefindes på byggepladsen.

For nuværende handler kravet om at dokumentere hvor og hvilke problematiske stoffer der er anvendt i byggeriet af hensyn til bygningens drift, vedligehold og renovering.

Forslaget om at opstille og vurdere alternative løsninger uden problematiske stoffer er dog interessant, og det vil blive overvejet i det videre arbejde med kravet.