Ved dokumentation af krav om støj fra ventilationssystemer i boliger, kan der vælges mellem beregning eller måling.

Hvis du skal dokumentere efterlevelse af FBK kravet om støj fra ventilationssystemer i bygninger, er der udarbejdet et udkast til, hvordan et måleskema, som indeholder de relevante oplysninger for kravet, kan se ud.

Det kan du downloade som PDF på krav siden