Bilag 1: Emissionsfaktorer

Tabel 7. Miljøbelastning af transport i modul A4 (Tabellen er opdateret d. 7. september 2020).

Referencen er 1.000 kg last per kørt kilometer med en given transportform.

Kilde af miljødata: Ökobaudat 03-06-2020. Til dokumentation skal der benyttes den gældende Ökobaudat eller den gældende LCAbyg version. 

Miljøbelastning

 

Ökobaudat kilde

Klimapåvirkning

(GWP)

Klimapåvirkning

(GWP)

Transportform (TF)

Datasæt (link)

kg CO2-eq / ton km

kg CO2-eq / kg km

TF1. Lastbil (maks. 26 ton totalvægt) Truck 8,97E-02 8,97E-05
TF2. Lasttog (over 26 ton totalvægt)  Truck-trailer 6,44E-02 6,44E-05
TF3. Containerskib Containerschiff 9,01E-03 9,01E-06
TF4. Kystskib Massengutfrachter Küste 1,53E-02 1,53E-05
TF5. Massegodsskib Massengutfrachter Hochsee 4,68E-03 4,68E-06
TF6. Pram Binnenschiff  1,90E-02 1,90E-05
TF7. Tog Bahntransport 1,88E-02 1,88E-05

 

Tabel 8. Eksempel på beregning og dokumentation af transport i modul A4.

Transportafsnit

Transportform

Byggevare_A

Byggevare_B

1 (fx producent til grossist) TF1 km    
GWP    
 TF2 km    
GWP    
 TF(...) km    
GWP    
2 (fx grossist til byggeplads) TF1 km    
GWP    
TF2 km    
GWP    
TF(...) km    
GWP    
Emissionsfaktor

Hele leverings

-kæde

GWP

pr. kg

eller ton

   
 
Tabel 9. Miljøbelastning af dieseldrevne anlægsmaskiner i modul A5.

Miljøbelastning

 

Ökobaudat kilde

Klimapåvirkning (GWP)

Reference for
anlægsmaskiner
Datasæt (link) kg CO2-eq
Diesel (pr. 1 liter) (baseret på Gravemaskine) 3,54E+00
Gravemaskine (pr. 1 m3 flyttet jord) Bagger 100 kW Aushub 1,29E+00
 

Tabel 10. Obligatoriske Ökobaudat C/D-moduler ved endt levetid. 

Kilde af datasæt: Ökobaudat 13-03-2020. Til dokumentation skal der benyttes den gældende Ökobaudat eller den gældende LCAbyg version.

Materialer og affaldsfraktioner

 

Erstatning for manglende C/D moduler

(Ökobaudat)(datasæt links)  
Glas Bauschuttaufbereitung
PVC Bauschuttaufbereitung
Beton Bauschuttaufbereitung
Natursten Bauschuttaufbereitung
Uglaseret tegl Bauschuttaufbereitung
Blandinger af natursten,
uglaseret tegl og beton
Bauschuttaufbereitung
Gips Bauschuttaufbereitung
Blandinger af beton og asfalt Bauschuttaufbereitung
Metal (aluminium, rustfri stål, stål, galvaniseret stål) End of Life von Aluminium
End of Life von Edelstahl
End of Life von Stahlprofilen
End of Life von verzinktem Stahl
Metal (befæstigelsesmidler i stål) Gewindefurchende Schrauben aus Stahl
Kobber (samt zink, messing) Blanke Kupfer-Hausinstallationsrohre
Blandet forbrændingsegnet affald (fx træ, plast, emballage, pap, papir) Verbrennung Hausmüll
Træ (også behandlet og imprægneret træ, men ikke limbundne produkter) Holz naturbelassen in MVA
Træprodukter (limbundne produkter) Holzwerkstoffe in MVA
Plast (ikke PVC) Verbrennung Kunststoff in MVA inkl. Gutschrift
Plast (polystyrol, PS) Verbrennung Polystyrol (PS) in MVA inkl. Gutschrift
Plast (tæppe) Verbrennung Altteppich in MVA inkl. Gutschrift
Asfalt (tagpap) Verbrennung Kunststoff in MVA inkl. Gutschrift
Asfalt (afretningslag i gulvkonstruktion) Gussasphaltestrich
Asfalt (vejanlæg) Splittmatrixasphalt SMA
Asphaltbinder
Asphalttragschicht / Tragdeckschicht 
Glasuld Mineralwolle
Stenuld Steinwolle

 

 
Tabel 11. Miljøbelastning af energiformer til beregning af modul 6 (Tabellen er opdateret d. 7. september 2020).
Udover klimabelastningen viser den også øvrige indikatorer for miljøpåvirkning og ressourceforbrug, som LCA-resultaterne skal dokumentere.
År Energiformz

Global opvarmning

(GWP)

Ozonnedbrydning

(ODP) 

Fotokemisk
ozondannelse

(POPC)

Forsuring

(AP)

Næringssaltsbelastning

(EP) 

Abiotisk
ressourceudtømning,
grundstoffer

(ADPe)  

Abiotisk
ressourceudtømning,
fossil

(ADPf)

Total
primærenergi

(PEtot)

kg CO2eq/kWh kg R11eq/kWh kg ethene-eq/kWh kg SO2eq/kWh kg PO4eq/kWh kg Sb-eq/kWh MJ/kWh MJ/kWh
2020 El 2,64E-01 4,89E-15 7,02E-05 6,60E-04 1,41E-04 9,24E-08 2,75E+00 9,77E+00
Fjernvarme 1,31E-01 9,90E-14 5,22E-05 5,11E-04 1,07E-04 2,49E-08 1,44E+00 5,49E+00
Naturgas 2,36E-01 1,35E-17 1,76E-05 1,22E-04 2,06E-05 1,39E-08 3,93E+00 3,94E+00
2025 El 1,35E-01 4,32E-14 5,01E-05 4,75E-04 1,04E-04 1,13E-07 1,40E-00 8,00E+00
Fjernvarme 8,78E-02 1,04E-13 4,82E-05 4,79E-04 1,01E-04 2,51E-08 8,60E+01 4,84E+00
Naturgas 2,36E-01 1,35E-17 1,76E-05 1,22E-04 2,06E-05 1,39E-08 3,93E+00 3,94E+00
2030 El  4,70E-02  3,65E-14 3,33E-05 3,20E-04 7,17E-05 1,21E-07 4,72E-01 6,58E+00
Fjernvarme 7,13E-02 1,04E-13 4,64E-05 4,61E-04 9,76E-05 2,51E-08 6,70E-01 4,58E+00
Naturgas 2,36E-01 1,35E-17 1,76E-05 1,22E-04 2,06E-05 1,39E-08 3,93E+00 3,94E+00
2035 El 4,14E-02 3,63E-14 2,90E-05 2,83E-04 6,34E-05 1,28E-07 4,10E-01 6,28E+00
Fjernvarme 6,88E-02 1,05E-13 4,64E-05 4,61E-04 9,79E-05 2,55E-08 6,30E-01 4,58E+00
Naturgas 2,36E-01 1,35E-17 1,76E-05 1,22E-04 2,06E-05 1,39E-08 3,93E+00 3,94E+00
2040 El 4,03E-02 3,74E-14 2,73E-05 2,68E-04 6,03E-05 1,37E-07 4,06E-01 6,15E+00
Fjernvarme 6,80E-02 1,07E-13 4,57E-05 4,57E-04 9,68E-05 2,55E-08 6,19E-01 4,54E+00
Naturgas 2,36E-01 1,35E-17 1,76E-05 1,22E-04 2,06E-05 1,39E-08 3,93E+00 3,94E+00