Afgrænsning

Genstand for vurderingen er bygningen inklusive installationer, fundering og fast inventar, derudover sekundære bygninger i tilknytning til bygningen og terrænarbejder på bygningens grund i henhold til Bilag 2: Bygningsmodellen , Tabel 12 og 13. I dette krav omtales genstanden forenklende som bygning og summen af de fysiske dele, der indgår i LCA, som bygningsmodel.

Beregningerne skal udføres for en betragtningsperiode på 50 år. Bygningens reelle forventede levetid kan imidlertid være forskellig fra betragtningsperioden.