Omfang og detaljeringsniveau

Beregning af totaløkonomi (LCC) skal ske for minimum tre totaløkonomisk betydende valg, hvor to eller flere alternativer sammenlignes for hvert af de tre betydende valg.

Valg eller fravalg af løsning skal begrundes og dokumenteres, men det totaløkonomisk mest optimale alternativ behøver ikke nødvendigvis at blive valgt, idet andre argumenter, fx klimapåvirkningen, kan veje tungere.

De gennemførte beregninger eller overslag på tre betydende valg kan gennemføres på forskellige tidspunkter i projektforløbet og med forskellige mål for øje fx:

  • Idefase: Valg mellem at renovere eksisterende ejendom, bygge nyt eller købe anden ejendom.
  • Forslagsfase: Valg mellem forskellige energiklasser eller valg af råhus i forskellige materialer, fx træ, beton eller stål.
  • Hovedprojekteringsfase: Valg mellem konkrete bygningsdele, fx forskellige facade- eller vinduesløsninger.