Dokumentation

Beregningerne gennemføres ved hjælp af den senest tilgængelige version af LCCbyg eller tilsvarende beregningsmetode og beregningsforudsætninger.
 
Dokumentationen skal ud over selve beregningerne indeholde følgende:
  • Stamoplysninger om projektet.
  • En redegørelse for beregningsforudsætninger.
  • En begrundet redegørelse for valg af, hvilke omkostninger og indtægter der er medtaget eller udeladt af beregningen for at kunne lave en fyldestgørende sammenligning af alternativer
  • Beregningsresultater.
  • En begrundet redegørelse for valg eller fravalg af løsninger. Det totaløkonomisk mest optimale alternativ behøver ikke nødvendigvis at blive valgt, idet andre argumenter, fx miljøhensyn, kan veje tungere.
  • En oversigt over de anvendte datakilder til beregningerne.
Hvis der benyttes LCCbyg, skal al dokumentationen indeholdes i LCCbyg beregningen. Dokumentation skal foreligge digitalt i et åbent læsbart format, fx i form af en projektfil i xml-format fra LCCbyg. Desuden skal dokumentation omfatte en fuld rapport i pdf-format fra beregningsprogrammet. Dokumentation kan afleveres samlet eller for hver af de gennemførte beregninger. Dokumentation skal anvende bedst mulige data som grundlag for beregningerne, dvs. brug af regnskabstal for byggeomkostninger, hvor det er muligt, opgørelse af energiforbrug på basis af bygningsreglementets sædvanlige bestemmelser vedr. energirammeberegning mv.