Vejledning

Livscyklusvurderingen (LCA) skal gennemføres med den nedenstående metode til beregning af bygningens klimapåvirkning. I beregningen skal alle livscyklusfaser og bygningselementer, som er nævnt i vejledningen, indgå.

Vejledningen kan anvendes til nybyggeri eller til ombygninger/renoveringer.

Kravet er overholdt, når dokumentationen for den indledende LCA på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse og den endelige LCA ved færdigmelding af byggeriet er afleveret.

Du kan finde vejledningen til alternative dokumentationsmuligheder for krav 1 og 2 her.