Systemafgrænsning for nybyggeri

Klimapåvirkninger beregnes i henhold til EN 15978, 15804 og tilhørende standarder samt beregningsreglerne for produktkategorierne (PCR), medmindre andet er nærmere defineret i denne vejledning. Bygningers modulopdelte livscyklus (Tabel 3) afspejler processer fra udvinding af råstoffer eller genanvendelse af sekundære materialer og slutter med bygningens nedrivning og bortskaffelse af materialer. Summen af alle modulers klimapåvirkning over betragtningsperioden udgør det samlede resultat. Klimapåvirkninger fra en forudgående nedrivning indgår ikke i den nye bygnings livscyklus.