Bilag 2: Bygningsmodellen

Tabel 12. Bygningsmodellens indhold og struktur

Bygningsdelsgrupper og -undergrupper

1.0 Fundamenter
1.1 Randfundamenter
1.2 Stribefundamenter under
bærende indervægge
1.3 Punktfundamenter
1.4 Pælefundering
2.0 Terrændæk
2.1 Terrændæk
3.0 Ydervægge
3.1 Kælderydervægge
3.2 Ydervægge
4.0 Indervægge
4.1 Ikke-bærende indervægge i kælderen
4.2 Bærende indervægge i kælderen
4.3 Ikke-bærende indervægge
4.4 Bærende indervægge
5.0 Dæk
5.1 Kælderdæk
5.2 Etagedæk
6.0 Trapper og ramper
6.1 Trapper og ramper
7.0 Søjler og bjælker
7.1 Søjler
7.2 Bjælker
7.3 Beklædning
8.0 Altaner og altangange
8.1 Altanbund
8.2 Fastgørelse
8.3 Rækværk
9.0 Tage
9.1 Tage
10.0 Vinduer, døre, glasfacader
10.1 Vinduer
10.2 Døre
10.3 Glasfacader
11.0 Afløb
11.1 Faldstammer
11.2 Nedløb fra tag
12.0 Vand
12.1 Varmtvandsbeholder
12.2 Vandrør
13.0 Varme
13.1 Forsyningsanlæg
13.2 Varmerør
13.3 Radiatorer
13.4 Gulvvarme
14.0 Ventilation og køl
14.1 Anlæg
14.2 Kanaler
15.0 El- og mekaniske anlæg
15.1 El-anlæg
15.2 Transportanlæg
15.3 Energiproduktion
15.4 Belysning
20.0 Udearealet
20.1 Sekundær bebyggelse (fx skure, garager)
20.2 Belægninger
20.3 Terrænbefæstninger (fx spunsvægge)
20.4 Belysning
20.5 Installationer over jord
20.6 Installationer under jord
20.7 Trapper og ramper
20.8 Fast inventar (fx møbler, legeredskaber)
20.9 Øvrige konstruktioner (fx mure, hegn)

Tabel 13. Bygningsmodellens supplerende afgrænsning

SfB-kode/Udeladte bygningsdele

3.)
 Alment, kompletterende bygningsdele
  31)5 Gitre
  (32)2 Luger, lemme
  (32)3 Bevægelige indervægge
  (33)3 Lemme, riste, måtterammer m.m.
  (33)3 Riste
  (33)4 Sokler til maskiner m.m.
  (34)3 Riste, måtterammer m.m.
  (37)2 Røglemme
  (37)4 Snefang
  (37)5 Inspektionslemme
  (37)6 Vindskeder
  (37)6 Sternbrædder
  (37)6 Inddækninger
  (37)5 Inspektionslemme
(4.)
Alment, overfladebygningsdele
  (40)7 Arealer for beplantning
(6.)
Alment, el- og mekaniske anlæg
  (64) Elektronik og svagstrømsanlæg
  (64)1 Kommunikationsanlæg
  (64)2 Dataanlæg
  (64)3 Informationsanlæg
  (64)4 Sikringsanlæg
  (64)5 Proceskontrolanlæg

Øvrige afgrænsninger

Medtages i el- og mekaniske anlæg
Transportanlæg som rulletrapper, elevatorer og kraner
Derudover kabler, belysningsarmaturer og alle komponenter til energiforsyningen, som indgår i energirammeberegningen
Udelades i el- og mekaniske anlæg
Lyskilder
Komponenter til styring, bygningsautomatik, kommunikation/data, tavler, skilte, skærme, afbryder/ kontakter, nødstrømsgeneratorer, kabelbakker
Udelades generelt¨
Fugematerialer, som ikke er en del af et produkt eller system
Hårde hvidevarer, køkkeninventar
Vegetation og vandområder