Vejledning

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal forholde sig til indeklimaet ud fra rummene og brugernes behov, sekundært hertil skal et lavt energiforbrug sikres.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal være udformet til den specifikke bygning og være skrevet, så den er forståelig og tilgængelig for brugere og driftspersonale. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal justeres, hvis der sker ændring i bygningen, brugen eller installationerne.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal beskrive, hvordan der samlet opnås et godt indeklima i bygningen med anvendelse af de forskellige systemer sommer og vinter samt i overgangsperioderne forår og efterår. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal både beskrive den daglige anvendelse af systemerne og den årlige kontrol af deres funktion og samspil.

En drifts- og vedligeholdelsesplan omfatter en beskrivelse af og samspillet mellem følgende:

 • Opvarmning af rummene om vinteren
 • Ventilation og udluftning om vinteren
 • Ventilation og udluftning om sommeren
 • Brug af solafskærmning på alle årstider
 • Køling af rummene på alle årstider
 • Brug af belysningen
 • Brug af emhætte (kun boliger)

Omfanget af drifts- og vedligeholdelsesplanen udvides, hvis der er yderligere funktioner i bygningen eller anlæggene.

For etageboliger skal drifts- og vedligeholdelsesplanen desuden omfatte årlig kontrol af ventilationssystemets drift, funktion og vedligehold, herunder kontrol af luftstrømme og indregulering i anlægget. For etageboligbygninger med centralt ventilationsanlæg omfatter kontrollen både centralanlægget og ventilationen i 3-5 tilfældigt valgte lejligheder. For etageboliger med individuelle ventilationsanlæg omfatter kontrollen de individuelle anlæg i 3-5 tilfældigt valgte lejligheder.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal også omfatte årlig kontrol af en eventuel solafskærmning, som er forudsat for at opnå et godt indeklima. Tilsvarende gælder for et eventuelt udluftningssystem. Hvis der er mekanisk køling, skal den også kontrolleres årligt.


For enfamiliehuse skal der udføres kontrol efter de samme principper som i etageboliger, men i et fritliggende enfamiliehus vil det fx kun dreje sig om et lille ventilationsanlæg, hvis der er mekanisk ventilation. Hvis der er fælles drift af en bebyggelse med sammenbyggede enfamiliehuse, kan der udvælges boliger til kontrol på samme måde som i etageboligerne.

For andre bygninger end boliger skal drifts- og vedligeholdelsesplanen desuden omfatte:

 • Årlig kontrol af ventilationssystemers drift, funktion og vedligehold.
 • Årlig kontrol af luftstrømme og indregulering i mekaniske ventilationsanlæg.
 • Årlig kontrol af udluftningssystemer.
 • Årlig kontrol af solafskærmninger.
 • Årlig kontrol af mekanisk køling.
 • Årlig kontrol af lysstyring.
 • Årlig kontrol af automatikkens indstilling.
 • Kontrol af luftkvalitet.

Hvis der er mange systemer i bygningen, fx ventilationssystemer, mekaniske ventilationsanlæg, solafskærmnings- eller udluftningssystemer, udtages mindst 3 af hver type til kontrol hvert år. Udvælgelsen af systemer til kontrol skal ske under hensyn til deres betydning for bygningens samlede indeklima. Hvis der er samspil mellem systemerne, skal koblingen mellem systemerne også kontrolleres. Der skiftes mellem, hvilke systemer af hver type som udtages til den årlige kontrol. Hvis der findes væsentlige fejl i de kontrollerede systemer eller anlæg, skal kontrollen udvides, til der er opnået sikkerhed for et godt indeklima i hele bygningen.

Kontrol af luftkvalitet sker normalt ved måling af CO2 i udvalgte lokaler under maksimal belastning. Hvis der er installeret CO2- sensorer, kan kontrollen ske med disse sensorer, forudsat at de har tilstrækkelig præcision og er kalibrerede.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen og den årlige kontrol af installationerne er et supplement til de sædvanlige krav til drift og vedligeholdelse i bygningsreglementet, installationsstandarderne DS 447 og DS 469 med flere.