Vejledning

Kravet gælder for møblerede opholdsrum og i frekvensområdet 250-4000 Hz.

Møbler og andet inventar kan have stor indflydelse på efterklangstiden. Hvis rummene er umøblerede, kan kravet til efterklangstid efter en konkret vurdering justeres, fx med 0,3 s (dvs. op til 0,9 s).

Overholdelse af kravet dokumenteres enten via beregninger ifølge DS/EN 12354-6 eller via en teknisk rapport på baggrund af lydmålinger i de relevante opholdsrum.

Målinger skal foretages i overensstemmelse med SBi-anvisning 217 ”Udførelse af bygningsakustiske målinger”, afsnit 5.

Målinger af efterklangstid kan foretages som stikprøver. Såfremt flere boliger på den samme byggesag er opført med akustisk ens konstruktioner, skal målingerne udføres i mindst 5 % af de givne boliger.

For at sikre ensartethed på tværs af klassens krav skal der være overensstemmelse mellem de møbler, der evt. måtte være i lokalet under måling af afgasning og under en evt. måling af
akustiske forhold.