Vejledning

Totaløkonomiske beregninger skal gennemføres med den nedenstående metode og forudsætninger. I beregningerne skal der gennemføres beregninger af tre valg, som er væsentlige for totaløkonomien. Det kan fx være valg af beklædninger, der kræver mindre vedligehold eller holder længere end andre beklædninger.

Valgene og vurderingerne af disse skal anlægges på baggrund af, at valget skal have betydning for totaløkonomien og være realistisk at gennemføre. Det giver fx ikke mening at regne på en ændring af en tagbeklædning, hvis tagbeklædningen er bundet af krav i lokalplanen.