Beregningsforudsætninger

Beregning af totaløkonomi (LCC) skal gennemføres på basis af en række generelle beregningsforudsætninger jf. Tabel 6.

Tabel 6. Beregningsforudsætninger ved LCC-beregning

(Tabellen er opdateret d. 18. januar 2021).

Begreb

Kategori

Værdi

Kalkulationsperiode

Alle bygningstyper

50 år

Kalkulationsrente (realt)

Private bygherrer

3,00 %

Offentlige bygherrer

År 1 - 35: 3,50 %

År 36 - 50: 2,50 %

Prisudvikling – energi (realt)

Fjernvarme

1,00 %

Gas

-0,50 %

Flydende brændsel

2,00 %

Fast brændsel

1,00 %

El

1,50 %

Prisudvikling – øvrige omkostninger (realt)

Vand

2,00 %

Vandafledningsafgift

5,00 %

Udskiftning

Genopretningsprocent

125 %

Levetider

Bygningsdele

SBi-rapport 2013:

30 eller nyere

Note

Offentlige bygherrer er forpligtet til at følge Finansministeriets retningslinjer for den samfundsøkonomiske diskonteringsrente (2021), som anviser en trappemodel for kalkulationsrenten i tre trin (år 1-35: 3,5 %; år 36-70: 2,5 %; og år 70-: 1,5 %). Her er kun medtaget de relevante dele, dvs. til beregningsperiodens udløb efter 50 år.