Daginstitution

Daginstitutionen er på 800 m² i én etage.