Drifts- og vedligeholdelsesplan for opreholdelse af indeklimaet

Der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet inden
ibrugtagning af huset, der beskriver, hvordan de tekniske installationer skal driftes og vedligeholdes for at sikre opretholdelse af indeklimaet. Drifts- og vedligeholdelsesplanen udarbejdes i samråd med entreprenøren og leverandørerne.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen omfatter gulvvarmen, ventilationsanlægget og de højtsiddende udluftningsvinduer. For at sikre et godt indeklima etableres der automatisk styring af udluftningsvinduerne.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen kan i vid udstrækning baseres på de brugsvejledninger, der er leveret sammen med de anvendte installationer. For udluftningsvinduerne er der brug for yderligere vejledning om samspillet mellem opvarmning, ventilation og udluftning.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal være forståelig og tilgængelig for brugerne af huset og afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.