Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

I forbindelse med projektering af etageboligbyggeriet indtastes data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet.

Vurdering af LCA medfører valg af en anden udvendig overflade på de lette facader og skift af nogle de indvendige overfladematerialer til en mere robust løsning, der har en længere levetid.

Dokumentationen for den indledende LCA afleveres samtidig med ansøgning om byggetilladelse.

Efter opførelsen af bygningen kvalificeres de anvendte data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet, så de stemmer overens med den opførte bygning. Den registrerede ressourceanvendelse på byggepladsen indtastes i forbindelse med den endelige LCA-beregning.

Dokumentationen for den endelige LCA afleveres samtidig med færdigmelding af byggeriet.