Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Der gennemføres beregning af dagslysforholdene i stuen i lejligheden i den nederste etage, hvor dagslystilgangen er mindst. Beregningen medfører, at vinduernes udformning og
placering i den nye facade justeres, så bygningsreglementets krav til dagslys opfyldes.


Beregningen af dagslysforholdene i stuen afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.