Omkostningsniveau

Vurdering af omkostningsniveau for dokumentation

  • Det vurderes, at en gennemførelse af den nødvendige dokumentation kan foretages på omkring 90-130 timer for personer med erfaring.
  • Derudover kommer udgiften til måling af afgasninger til indeklimaet, der formodentlig udgør i størrelsesordenen 20.000 kr. ekskl. moms.
  • De byggetekniske løsninger udgør ca. 350-400.000 kr.
  • De samlede omtrentlige omkostninger udgør derfor ca. 450-550.000