Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

I forbindelse med projektering af byggeriet indtastes data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet.

Vurdering af LCA medfører, at bygningens modul ændres, og at fundament- og kælderkonstruktion optimeres. Vurderingen medfører endvidere, at der anvendes flere danske byggeprodukter for at opnå en kortere transportafstand.

Vurdering af LCA medfører endvidere, at der vælges armeringsstål produceret af genbrugsskrot. For den valgte armering var der miljøvaredeklarationer (EPD) tilgængelige, som blev anvendt i LCA.Dokumentationen for den indledende LCA afleveres samtidig med ansøgning om byggetilladelse.

Efter opførelsen af kontorbyggeriet kvalificeres de anvendte data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet, så de stemmer overens med den opførte bygning. Den registrerede ressourceanvendelse på byggepladsen indtastes i forbindelse med den endelige LCA-beregning.Dokumentationen for den endelige LCA afleveres samtidig med færdigmelding af byggeriet.