Støj fra ventilationssystemer i boliger

Støjen i etageboligbyggeriets opholdsrum vil primært komme fra ventilationen. Lyddæmperne i indblæsningen og udsugningen i fællesventilationsanlægget forøges derfor med 1,0 m.

Beregning for støj fra installationer afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet.

Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.