Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

Ved projektering af huset indtastes data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet.

Vurdering af LCA medfører skift af nogle overfladematerialer til en mere robust løsning med en længere levetid.

Dokumentationen for den indledende LCA afleveres samtidig med ansøgning om byggetilladelse. Efter opførelsen af huset kvalificeres de anvendte data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet, så de stemmer overens med den
opførte bygning. Den registrerede ressourceanvendelse på byggepladsen indtastes i forbindelse med den endelige LCA-beregning.

Dokumentationen for den endelige LCA afleveres samtidig med færdigmelding af byggeriet.