Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Der gennemføres en beregning af dagslysforholdene i stuen i lejligheden i den nederste etage, hvor dagslystilgangen er mindst.
 
Beregningen medfører, at det lodrette lyshul i stuen ændres til et vindue med samme areal, men med et større glasareal.
 
Beregningen af dagslysforholdene i stuen afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.