Totaløkonomisk analyse

I forbindelse med projektering af bygningen indlægges data for tre udvalgte bygningsdele i LCC-beregningsværktøjet: tag, facade og ventilationsanlæg.

Vurdering af LCC giver anledning til ændring af de udvendige overflader på de lette facader. LCC giver desuden anledning til, at der vælges en ventilationsløsning med ét centralaggregat og ikke alternativerne med et aggregat pr. trappeopgang eller et individuelt aggregat pr. lejlighed.

Ved færdigmelding af bygningen afleveres LCC-beregningerne digitalt som dokumentation.