Livscyklusvurdering – bygningens samlede klimapåvirkning

I forbindelse med projektering af renoveringen indtastes data for de renoverede og ikke renoverede bygningsdele i LCA-beregningsværktøjet.

Vurdering af LCA medfører valg af en anden type skillevægge omkring badeværelset.

Dokumentationen for den indledende LCA afleveres samtidig med ansøgning om byggetilladelse.

Efter renoveringen er gennemført, kvalificeres de anvendte data for bygningsdelene i LCA-beregningsværktøjet, så de stemmer overens med den renoverede bygning. Den registrerede ressourceanvendelse på byggepladsen indtastes i forbindelse med den endelige LCA-beregning.

Dokumentationen for den endelige LCA afleveres samtidig med færdigmelding af byggeriet.