Omkostningsniveau

Vurdering af omkostningsniveau for dokumentation

  • Det vurderes, at håndteringen af den nødvendige dokumentation kan foretages på omkring 60-100 timer for personer med erfaring.
  • Derudover kommer udgiften til måling af afgasninger til indeklimaet, der udgør i størrelsesordenen 10.000 kr. ekskl. moms.
  • De byggetekniske løsninger udgør ca. 5-10.000 kr.
  • De samlede omtrentlige omkostninger udgør derfor ca. 60-100.000 kr.