Støj fra ventilationssystemer i boliger

Installationsstøj i byggeriets opholdsrum vil primært komme fra  ventilationen.

Lyddæmperne i indblæsningen og udsugningen ved aggregatet i fællesventilationsanlægget forøges derfor med 1,0 m. Forøgelsen af lyddæmpningen er medtaget i LCC.

Beregning af støj fra installationerne afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.