Totaløkonomisk analyse

I forbindelse med projektering af bygningen indlægges data for tre udvalgte bygningsdele i LCC-beregningsværktøjet: fundament, bærende hovedkonstruktion og skillevægge.

LCC viser, at ændringen af bygningens modul og optimeringen af fundament- og kælderkonstruktionen er udgiftsneutral. LCC giver desuden anledning til, at der vælges en anden skillevægsløsning.

Ved færdigmelding af bygningen afleveres LCC-beregningerne digitalt som dokumentation.