Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Der gennemføres en beregning af dagslysforholdene i stuen i forbindelse med projekteringen.

Beregningen medfører, at den ene af de tre havedøre i stuen ændres til et vindue med samme areal, men hvor glasarealet bedre bidrager til dagslyset. Det giver en bedre fordeling af dagslys og mere dagslys bagerst i stuen.

Beregningen af dagslysforholdene i stuen afleveres som dokumentation for efterlevelse af kravet. Dokumentationen er identisk med den dokumentation, der afleveres for overholdelse af bygningsreglementets krav.