Dokumentation af problematiske stoffer

I forbindelse med opførelsen af huset samles sikkerhedsdatabladene i en mappe for de materialer, der kræver et sikkerhedsdatablad, og det noteres, hvor i huset materialerne er anvendt. Sikkerhedsdatabladene skal i forvejen være på byggepladsen.
Den øgede opmærksomhed på sikkerhedsdatabladene gør, at bygherren i flere tilfælde fravælger indkøb af materialer med indhold af problematiske stoffer.

Ved afslutningen af byggeriet indsamles sikkerhedsdatabladene elektronisk og afleveres sammen med anvendelseslisten som dokumentation for efterlevelse af kravet.